Już w ubiegłym roku Kujawska Fabryki Maszyn Rolniczych KRUKOWIAK dokonała zmiany części zbiorników stosowanych w największych modelach serii HEROS, dzięki którym możliwe było zmodernizowanie panelu obsługi na bardziej ergonomiczny. Nowe zbiorniki umożliwiły także zastosowanie nowych rozwiązań w zakresie zastosowanych belek. Do tej pory w opryskiwaczach Heros montowane były belki rozkładane hydraulicznie w trzech odmianach (PHX, PHA i PHH) do szerokości 18 m.

Wszystkie te belki składane były z tyłu opryskiwacza co nie zawsze przekładało się na najbardziej optymalny rozkład mas i tym samym ograniczało możliwość montowania szerszych belek. Nowoczesne rolnictwo stawia jednak wymagania odnośnie wydajności maszyn, dlatego od jakiegoś czasu producent pracował nad stworzeniem szerszych belek do opryskiwaczy zawieszanych. Okazało się, że najlepszym rozwiązaniem jest adaptacja sprawdzonych i cenionych belek z opryskiwaczy ciąganych typu PHB, PHN oraz PHR (powstała nowa seria HEROS TURBO z pomocniczym strumieniem powietrza) i w ten oto sposób powstała hybryda łącząca w sobie zalety opryskiwaczy zawieszanych z szerokościami belek z opryskiwaczy ciąganych. I tak od tego roku dostępne będą opryskiwacze HEROS z belkami do 21 m rozkładanymi hydraulicznie wzdłuż ciągnika. Takie ułożenie belki ma wiele zalet, w tym dobry rozkład mas zwłaszcza w transporcie.

Did read something about Kamagra 100mg or Kamagra Oral? If you're concerned about erectile disorder, you probably know about it. A generic sexual complaint among men is the erectile disfunction. Because some of sexual problems are medical emergencies, it is big to know what to do if they happen. Some men take more medicatio ns later in life and some have sexu al side effects that result in erectile disfunction. Hormones fuel interest in sex. Finally, such kind of difficulties can be an early warning symptom of severe health problems, such as diabetes.